Woningcorporaties

ClerxvanRoyadvocaten begeleidt en adviseert woningcorporaties in privaatrechtelijke- en bestuursrechtelijke vraagstukken.

Bestemmingsplannen en vergunningen

Woningstichtingen en woningverenigingen hebben veel te maken met bestemmingsplannen en vergunningen. Onze advocaten van ClerxvanRoyadvocaten kunnen u in dit traject begeleiden en adviseren.

Ook in een mogelijke bezwaar- of beroepsprocedure kan ClerxvanRoyadvocaten u bijstaan.

Governance

De Autoriteit Woningcorporaties houdt toezicht op woningcorporaties en stelt eisen aan de financiën, rechtmatigheid, integriteit en governance van de woningcorporatie. Interventies kunnen door de Aw worden opgelegd indien zij oordeelt dat de woningcorporatie niet aan de regels voldoet. ClerxvanRoyadvocaten kan u adviseren en begeleiden in dit proces.

Onze advocaten van ClerxvanRoyadvocaten hebben ervaring in toezichthoudende functies.

Contracten

In een overeenkomst legt de woningcorporatie de afspraken vast die zij heeft gemaakt met bijvoorbeeld een aannemer of gemeente. De advocaten van ClerxvanRoyadvocaten hebben ervaring in het opstellen van contracten en kunnen u daarin begeleiden. Ook bij onderhandelingen kan onze advocaat u bijstaan.

Huurrecht

ClerxvanRoyadvocaten kan woningstichtingen en woningverenigingen adviseren en begeleiden in huurrechtzaken, zoals het opstellen van een huurovereenkomst voor bewoners, bedrijfsruimte of maatschappelijk vastgoed.

Ook in het opzeggen of het ontbinden van een huurovereenkomst, bijvoorbeeld wegens overlast of het niet nakomen van afspraken kan ClerxvanRoyadvocaten u begeleiden.

Arbeidsrecht

Onze advocaten van ClerxvanRoyadvocaten hebben ruime ervaring in het arbeidsrecht. Zij kunnen een woningcorporatie adviseren bij onder meer het opstellen van een arbeidscontract en een reorganisatie.

Bij ontslag van bijvoorbeeld een bestuurder, commissaris, directeur, manager of werknemer kan ClerxvanRoyadvocaten u bijstaan, zowel in de voorfase als in een procedure.