Vastgoedrecht

CLERXvanROYadvocaten is deskundig bij alle zaken aangaande vastgoedrecht en bieden onze klanten een hoogstaande juridische dienstverlening.

- Advies bij verwerving, beheer en exploitatie

Zaken betreffende onroerend goed hebben voor ondernemingen vaak administratieve en commerciële gevolgen. Wij geven advies bij verwerving, beheer en exploitatie van onroerend goed, het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden. CLERXvanROYadvocaten staat ondernemingen bij met advies en begeleiding bij de verwerving van onroerende zaken tot de advisering bij een huurgeschil.

Een advocaat onroerend goed van CLERXvanROYadvocaten adviseert, begeleidt en – indien nodig – procedeert bij koop, verkoop en verhuur van vastgoed. Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals zijn bedrijfshuisvesting en zijn privéwoning.

De advocaat onroerend goed van CLERXvanROYadvocaten helpt u ook bij projectontwikkeling en PPS-constructies voor een optimaal rendement van uw vastgoed. Adequaat en slagvaardig advies van een advocaat onroerend goed is geen luxe. Ook hier kan CLERXvanROYadvocaten u van dienst zijn.

Op het gebied van vastgoedrecht houdt CLERXvanROYadvocaten zich o.a. bezig met:

- Huurrecht

De advocaat bouwrecht van CLERXvanROYadvocaten helpt u uw vastgoed maximaal te exploiteren. Hij adviseert u bij alle facetten van het bouwrecht. Wij streven altijd naar de optimale bouwbeslissingen voor u als ondernemer.

Uw vastgoed zo rendabel mogelijk exploiteren

Ondernemers hebben er alle belang bij hun vastgoed zo rendabel mogelijk te exploiteren. Laat u hierbij ondersteunen door een advocaat bouwrecht van CLERXvanROYadvocaten.

De advocaat bouwrecht onderzoekt maximale bouwmogelijkheden

In het bouwrecht zijn volop juridische mogelijkheden om door vrijstellingen van vastgestelde bebouwings- c.q. gebruiksregels de juridische kaders te verleggen en tot nog betere rendementen te komen. De advocaten bouwrecht van CLERXvanROYadvocaten onderzoeken met aannemers en ontwikkelaars de maximale bouwmogelijkheden voordat een definitieve bouwbeslissing wordt genomen.

- Projectontwikkeling

Bij projectontwikkeling zijn heldere contracten en overeenkomsten en de steeds veranderende wet- en regelgeving heel belangrijk.

Juridisch advies inwinnen

Bij het opstellen van contracten en overeenkomsten bij projectontwikkeling is het vaak noodzakelijk om juridisch advies in te winnen. Ook kunt u zich laten adviseren over de mogelijkheden en risico’s die hieraan verbonden zijn. Net zoals bij iedere andere samenwerkingsvorm kan er wel eens iets misgaan tussen de partijen.
Aangezien het soms moeilijk is een grens te trekken tussen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en die van de opdrachtnemer, kunnen er eenvoudig geschillen ontstaan. In een dergelijk geval is het van groot belang dat u kunt teruggrijpen op goede juridische afspraken en tijdig juridische bijstand kunt inschakelen.

- Commercieel vastgoed

Bij tal van aspecten bij commercieel vastgoed kunnen de advocaten van CLERXvanROYadvocaten u van dienst zijn. Wij geven u advies bij het opstellen van overeenkomsten, helpen u met onderhandelen en wijzen u op alle risico’s en kansen. Onder commercieel vastgoed vallen veel verschillende aspecten, zoals rechten en plichten bij huurovereenkomsten, aan- en verkoop van objecten, bouwrecht, geschillen met makelaars en notarissen et cetera.
Wij kunnen u op ieder vlak betreffende commercieel vastgoed begeleiden en adviseren.

- Onroerend goed

Een advocaat onroerend goed van CLERXvanROYadvocaten adviseert, begeleidt en – indien nodig – procedeert bij koop, verkoop en verhuur van vastgoed. Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals zijn bedrijfshuisvesting en zijn privéwoning.

- Optimaal rendement van uw onroerend goed

De advocaat onroerend goed van CLERXvanROYadvocaten helpt u ook bij projectontwikkeling en PPS-constructies voor een optimaal rendement van uw vastgoed. Adequaat en slagvaardig advies van een advocaat onroerend goed is in deze tijd geen luxe.

- Zakelijke rechten

Met zakelijk recht wordt een recht dat rust op een zaak of een goed bedoeld. Hieronder kan men onder andere verstaan: eigendom, pacht, woninghuur en handelshuur, appartementsrechten, mede-eigendom en vruchtgebruik.
CLERXvanROYadvocaten geeft juridisch advies op alle zaken die te maken hebben met zakelijke rechten. Wij helpen u waar mogelijk: van het opstellen van een contract tot het uitvechten van een geschil.

Heeft u vragen over CLERXvanROYadvocaten of het vastgoedrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bezoekadres

CLERXvanROYadvocaten
van Sonsbeecklaan 48
6191 JM Beek

Neem contact op

T. 046 436 33 88
F. 046 436 33 89
» Contactformulier