Vastgoedrecht

CLERXvanROYadvocaten is deskundig bij alle zaken aangaande vastgoedrecht en biedt haar klanten een hoogstaande juridische dienstverlening.

Advies bij verwerving, beheer en exploitatie

Kwesties betreffende onroerend goed hebben voor ondernemingen vaak administratieve en commerciële gevolgen. Onze advocaten geven advies bij verwerving, beheer en exploitatie van onroerend goed, alsmede het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden. CLERXvanROYadvocaten staat ondernemingen bij met advies en begeleiding bij de verwerving van onroerende zaken tot de advisering bij een huurgeschil.

Op het gebied van vastgoedrecht is ons kantoor tevens gespecialiseerd in:

Huurrecht

Onze advocaten van ClerxvanRoyadvocaten kunnen verhuurders en huurders adviseren en begeleiden in het opstellen van huurovereenkomsten voor bijvoorbeeld woonruimte of bedrijfsruimte. Ook de algemene voorwaarden zijn hier onderdeel van.

Ook in het opzeggen of het ontbinden van een huurovereenkomst, bijvoorbeeld wegens overlast, achterstallige huurpenningen, eigen gebruik of het niet nakomen van afspraken kan ClerxvanRoyadvocaten u begeleiden.

Uw vastgoed zo rendabel mogelijk exploiteren

Ondernemers hebben er alle belang bij hun vastgoed zo rendabel mogelijk te exploiteren. De advocaat bouwrecht van CLERXvanROYadvocaten helpt uw vastgoed maximaal te exploiteren. Hij adviseert u bij alle facetten van het bouwrecht, zodat u optimale bouwbeslissingen kunt maken.

De advocaat bouwrecht onderzoekt maximale bouwmogelijkheden

In het bouwrecht zijn volop juridische mogelijkheden om door vrijstellingen van vastgestelde bebouwings- c.q. gebruiksregels de juridische kaders te verleggen en tot nog betere rendementen te komen. Onze advocaten onderzoeken met aannemers en ontwikkelaars de maximale bouwmogelijkheden voordat een definitieve bouwbeslissing wordt genomen.

Projectontwikkeling

Bij projectontwikkeling zijn heldere contracten en overeenkomsten en de steeds veranderende wet- en regelgeving heel belangrijk.

Juridisch advies inwinnen

Bij het opstellen van contracten en overeenkomsten bij projectontwikkeling is het vaak noodzakelijk om juridisch advies in te winnen. Ook kunt u zich laten adviseren over de mogelijkheden en risico’s die hieraan verbonden zijn. Net zoals bij iedere andere samenwerkingsvorm kan er wel eens iets misgaan tussen de partijen. Gezien het soms moeilijk is een grens te trekken tussen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en die van de opdrachtnemer, kunnen er eenvoudig geschillen ontstaan. In een dergelijk geval is het van groot belang dat u kunt teruggrijpen op goede juridische afspraken en tijdig juridische bijstand kunt inschakelen.

Commercieel vastgoed

Bij tal van aspecten bij commercieel vastgoed kunnen de advocaten van CLERXvanROYadvocaten u van dienst zijn. Ons kantoor geeft u advies bij het opstellen van overeenkomsten, helpen u met onderhandelen en wijzen u op alle risico’s en kansen. Onder commercieel vastgoed vallen veel verschillende aspecten, zoals rechten en plichten bij huurovereenkomsten, aan- en verkoop van objecten, bouwrecht, geschillen met makelaars en notarissen et cetera. Op ieder gewenst vlak betreffende commercieel vastgoed kunt u door onze advocaten geadviseerd en begeleid worden.

Onroerend goed

Een advocaat onroerend goed van CLERXvanROYadvocaten adviseert, begeleidt en – indien nodig – procedeert bij koop, verkoop en verhuur van vastgoed. Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals zijn bedrijfshuisvesting en zijn privéwoning.

Optimaal rendement van uw onroerend goed

De advocaat onroerend goed van CLERXvanROYadvocaten helpt u ook bij projectontwikkeling en PPS-constructies voor een optimaal rendement van uw vastgoed. Adequaat en slagvaardig advies van een advocaat onroerend goed is in deze tijd geen luxe.

Zakelijke rechten

Met zakelijk recht wordt een recht dat rust op een zaak of een goed bedoeld. Hieronder kan men onder andere verstaan: eigendom, pacht, woninghuur en handelshuur, appartementsrechten, mede-eigendom en vruchtgebruik.

CLERXvanROYadvocaten geeft juridisch advies op alle zaken die te maken hebben met zakelijke rechten. U wordt op alle vlakken ontzorgd: van het opstellen van een contract tot het afhandelen van een geschil.

 

Heeft u vragen over onze dienstverlening of het vastgoedrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.