Ondernemingsrecht

CLERXvanROYadvocaten heeft jarenlange ervaring in het adviseren van juridische oplossingen voor conflicten op het gebied van ondernemingsrecht. Onze advocaten adviseren ondernemingen in hun dagelijkse bedrijfsvoering, zowel intern als extern.

Naast ondernemingsrecht houdt CLERXvanROYadvocaten zich ook dagelijks bezig met:

Bedrijfsovernames

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Een geslaagde bedrijfsovername begint met extensief voorbereidend werk, bijvoorbeeld door een boekenonderzoek (Eng. due diligence procedure), waarbij gekeken wordt of er geen juridische, fiscale of andere problemen zijn en waarbij de waarde van het over te nemen bedrijf wordt bepaald.

Ook de verdere onderhandelingen en het formaliseren in contractvorm moeten met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd, en dat is wat CLERXvanROYadvocaten voor u kan doen. Een goede begeleiding door een advocaat die alle facetten ervan beheerst, is hierbij geen overbodige luxe. Onze advocaten houden zich dagelijks bezig met bedrijfsovernames en wij kunnen u ondersteunen bij alle stappen in het proces.

Vennootschapsrecht

In het vennootschapsrecht zijn snelheid en accuratesse geboden. De communicatielijnen met CLERXvanROYadvocaten zijn kort en u kunt altijd een snelle respons van onze advocaten verwachten. Het is voor ondernemers noodzakelijk dat juridische bijstand goed wordt afgestemd op hun specifieke situatie. CLERXvanROYadvocaten heeft contacten met gerenommeerde kantoren in binnen- en buitenland. Uw advocaat vennootschapsrecht zal daarom, indien de kwestie hierom vraagt, in overleg met u gebruikmaken van de bijzondere expertise van andere advocaten.

Fusies en overnames

CLERXvanROYadvocaten heeft jarenlange ervaring met de begeleiding van volledige fusie- en overnametrajecten. Bij fusies en overnames wordt een speciaal door CLERXvanROYadvocaten ontwikkeld traject gevolgd waarbij in drie fasen alle noodzakelijke checks en double checks worden uitgevoerd. Onderzocht wordt of de gegevens die beschikbaar zijn over een onderneming juist zijn, al waarna samen met u de risico’s worden afgewogen. U wilt tenslotte alle informatie in kaart hebben voordat u een fusie of overname doorzet – of u nu de kopende of verkopende partij bent.

Maatwerk is voor CLERXvanROY de standaard, omdat elke fusie of overname een unieke gebeurtenis is die om een specifieke eigen aanpak vraagt.

Mededingingsrecht

Concurrentieverhoudingen tussen ondernemers worden gereguleerd door middel van het mededingingsrecht. Voor u als ondernemer is het cruciaal om de spelregels te kennen bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Een bedrijf dat de bepalingen van het mededingingsrecht overtreedt kan een boete of een last onder dwangsom opgelegd krijgen. Ook loopt men het risico dat de zich benadeeld voelende concurrenten schadevergoeding eisen of een contract weigeren na te komen.

Een advocaat mededingingsrecht adviseert u en zorgt ervoor dat langslepende juridische procedures worden voorkomen.

CLERXvanROYadvocaten adviseert ondernemers regelmatig over de vraag of in casu sprake is van oneerlijke concurrentie, waarbij er goede contacten zijn met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voor ondernemers procedeert CLERXvanROYadvocaten ook in het mededingingsrecht bij het Gerecht te Luxemburg.

Wilt u weten wat een ondernemingsrecht-advocaat van CLERXvanROYadvocaten voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.