Insolventierecht

In geval van een (dreigend) faillissement is het van belang dat financiële posities veiliggesteld worden en dat de cliënt begeleid wordt bij een eventuele (financiële) herstructurering. Het gaat daarbij om financiële posities van zowel de vennoten als van de onderneming en van iedereen die bij het faillissement is betrokken.

CLERXvanROYadvocaten heeft ruime ervaring in het insolventierecht, het rechtsgebied dat regels geeft voor situaties waarin een bedrijf of natuurlijk persoon niet meer zijn geldelijke verplichtingen kan nakomen. Bijvoorbeeld in geval van faillissement, uitstel van betaling of wettelijke schuldsaneringen voor natuurlijke personen.

Zakendoen met een curator

CLERXvanROYadvocaten adviseert ondernemers over de mogelijkheden om zaken te doen met een curator. Het insolventierecht is tevens een probaat incassomiddel en wordt (voor zover nodig) gebruikt wanneer debiteuren niet vrijwillig willen betalen. CLERXvanROYadvocaten is in staat de noodzakelijke begeleiding in elke insolventiekwestie te bieden.

Rechtsgebieden binnen insolventierecht

• Faillisementsrecht

Met het faillisementsrecht komen veel ondernemers in aanraking. Doorgaans niet vanwege een eigen faillissement, maar bijvoorbeeld omdat een concurrent, een debiteur of crediteur failliet gaat. In geval van een faillissement wordt een curator benoemd. Een door de rechtbank uitgesproken uitstel van betaling (surseance) is gericht op voortzetting van de onderneming en schort de betalingsverplichting van de schuldenaar voor een bepaalde periode op. Het faillissementsrecht is ook een probaat incassomiddel en wordt (voor zover nodig) gebruikt wanneer debiteuren niet vrijwillig betalen.

• Bestuurdersaansprakelijkheid

Als ondernemer loopt u altijd het risico op bestuurdersaansprakelijkheid. Dit betekent dat u privé aansprakelijk gesteld kunt worden voor schulden van uw bedrijf, bijvoorbeeld wanneer de boekhouding niet op orde is, wanneer er dividend wordt uitgekeerd terwijl het slecht met het bedrijf gaat, maar ook wanneer medebestuurders fouten hebben gemaakt. Het is verstandig juridisch advies over bestuurdersaansprakelijkheid in te winnen, ook wanneer die nog niet aan de orde lijkt te zijn.

Advies en juridische hulp bij bestuurdersaansprakelijkheid

CLERXvanROYadvocaten is een full-service advocatenkantoor dat zich richt op juridische dienstverlening aan ondernemers. U kunt bij ons terecht voor advies over bestuurdersaansprakelijkheid en voor juridische hulp wanneer u aansprakelijk gesteld wordt of dreigt te worden voor de schulden van uw bedrijf. Wij streven er altijd naar uw zaak zo snel mogelijk tot een succesvol einde te brengen.

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u meer weten over insolventierecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.