Privacy Statement en Cookie Policy CLERXvanROYadvocaten

CLERXvanROYadvocaten hecht veel waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van haar website en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In de onderstaande Privacy Statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website of diensten, geeft u aan de bepalingen volledig te begrijpen en geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, bekend te maken en te bewaren.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

CLERXvanROYadvocaten, ingeschreven onder de besloten vennootschap mr Ph.W.A.M. van Roy B.V., is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Privacy Policy.

 

Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken

CLERXvanROYadvocaten maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zowel functionele, analytische als tracking cookies kunnen gebruikt worden met behulp van Google Analytics. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en u van een optimaal werkende website en goede informatievoorziening te voorzien. U kunt cookies beheren via uw browser. De soorten cookies die wij gebruiken zijn:

 

 • Functionele cookies: functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website te gebruiken. Deze cookies hebben een bestaansduur van maximaal twee jaar en dienen voor het onthouden van uw instellingen met betrekking tot de geaccepteerde cookies. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming niet nodig.
 • Analytische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om de website aan te passen op de voorkeuren en het gedag van de websitebezoekers, om hen van een zo klantvriendelijk mogelijke website te bieden die is afgestemd op de behoeftes. De gegevens worden geanalyseerd en verwerkt in statistieken voor verdere toepassing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield-verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 • Tracking cookies: Als u tracking cookies accepteert, worden uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, applicatieversie, taalinstelling en later bezochte webpagina’s opgeslagen. Dit wordt gedaan om u zo relevant mogelijke informatie aan te kunnen bieden.


Gebruik persoonsgegevens

CLERXvanROYadvocaten verzamelt en gebruikt enkel persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als er persoonsgegevens door u worden verstrekt via de website. Als grondslagen en het doeleinden zijn te benoemen:

 • Het nakomen van afspraken
 • Uitvoering of toepassing van wettelijke plichten
 • Het onderhouden van contact
 • Het behartigen van gerechtvaardigde belangen zoals marketingdoeleinden, optimaliseren van de dienstverlening, het voeren van geschillen en het beveiligen van systemen

 

Soorten persoonsgegevens
De gegevens die wij kunnen verzamelen, gebruiken en verwerken kunnen onder meer zijn:

 • (Bedrijfs-)naam
 • Adres, postcode, woonplaats en land
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum en geslacht
 • Financiële gegevens zoals rekeningnummer
 • Identiteitsgegevens zoals BSN
 • Taal(keuze)
 • Gegevens over het apparaat waarmee u de website bezocht, het IP-adres, browser en locatie

 

Beveiliging gegevens

CLERXvanROYadvocaten zorgt voor technische en organisatorisch maatregelen teneinde uw (persoons-)gegevens op een adequate manier tegen verlies, misbruik, wijziging of enige onrechtmatige verwerking te beveiligen.

 

Derden en gegevens buiten Europa

In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons-)gegevens kunnen wij uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan gegevensverwerkende derden ten behoeve van de dienstverlening, wettelijke verplichtingen of het functioneren en het afstellen op behoeftes van de website. Ook kan het noodzakelijk zijn de (persoons-)gegevens te verstrekken aan derden buiten Europa. In deze gevallen zullen de waarborgen zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht worden genomen.

Bewaartermijn

CLERXvanROYadvocaten bezwaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in deze Privacy Policy. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

 

Rechten van betrokkenen

Als CLERXvanROYadvocaten persoonsgegevens van u gebruikt, verwerkt of opslaat heeft u bepaalde rechten. Zo heeft u het recht op:

 • Inzage, dit is het recht een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt
 • Rectificatie en aanvulling van persoonsgegevens
 • Vergetelheid, het recht om vergeten te worden
 • Beperking van verwerking van persoonsgegevens
 • Dataportabiliteit, het recht om persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij
 • Bezwaar tegen gegevensverwerking

 

Als u vragen heeft, een klacht wilt indienen of een van uw rechten wilt laten gelden omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw vragen, klachten en verzoeken in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren.

 

Slotbepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy statement en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

 

Contactgegevens CLERXvanROYadvocaten

Per Post:

Postbus 220

6190 AA Beek

 

Per telefoon:

+31264363388

 

Per e-mail:

info@clerxvanroyadvocaten.nl

 

Per fax:

+31464363389